Kruszywa ogrodowe –  rodzaje kruszyw

Kruszywa ogrodowe – rodzaje kruszyw

Zależnie od surowca i sposobu produkcji wyróżnia się kruszywa:

  • naturalne – powstające w wyniku obróbki (przesiania, płukania lub uszlachetniania) głazów narzutowych, żwirów i piasków pochodzenia polodowcowego lub rzecznego. Są to żwiry, otoczaki lub grys z otoczaków;
  • łamane – powstałe w wyniku rozdrobnienia skał, na przykład granitowych lub bazaltowych. W ten sposób produkuje się: miał kamienny, kliniec, tłuczeń, kamień łamany i grys.

Oferta grysów ogrodowych jest przebogata zarówno pod względem wielkości, jak i kolorów.

W naszej ofercie:

  • kamień szary: cętkowany / ziarnisty
  • grys szary oraz grys szaro – żółty
  • kamień biały: grys biały Marianna, otoczaki rzeczne
  • kamień czerwony i czarny – cętkowany / ziarnisty
  • grys granitowy łamany o barwie czerwonej oraz czarnej
  • kamień gnejs – prążkowana kora kamienna z gnejsu,

Polecane produkty granitowe